A nemzeti kukaholding nagy ígéretet tett

Miután számos probléma volt nem régiben a hulladékszállítással, a nemzeti kukaholding reformról kommunikál.

Az MTI-nek elküldött (OTS) közleményük szerint közel 12 600 tonna hulladék keletkezik naponta Magyarországon, ami begyűjtésre vár. A hulladékgazdálkodási rendszer integrációja az egységes színvonalú, nonprofit és fenntartható közszolgáltatás kialakítását célozta meg. A rendszermegújítás háttérben több tényező is felfedezhető, tették hozzá.

A korábbi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer, szolgáltatási területenként számos tekintetben (pl. közszolgáltatási díjak mértéke, a szolgáltatás műszaki tartalma, az üzemeltetés mutatói stb.) eltéréseket jelzett. Az egységes rendszer létrehozása érdekében, az optimalizált területi elrendezés mentén 25 hulladékgazdálkodási régiót (HGR) alakítottak ki az NHKV Zrt. közreműködésével, tudtuk meg a közleményből.

Megfelelőségi vélemény is kell

A 109 db közszolgáltató számára kiadott megfelelőségi vélemény 27-re csökkent. A megfelelőségi vélemény alapfeltétele a közszolgáltatási feladatok ellátásának. A teendők közé tartozik az elkülönített hulladékgyűjtés és szállítás a csomagolási hulladékok esetében, illetve a zöldhulladék gyűjtése és szállítása, ez utóbbiak esetében komposztálásuk, vagy egyéb módon történő hasznosításuk.

Szintén a teendők közé tartozik a vegyesen gyűjtött hulladék legalább heti egyszeri gyűjtése és elszállítása, az így gyűjtött hulladékok mechanikai, biológiai előkezelése az anyagában nem, de energetikailag még hasznosítható hulladékok különválasztása és hasznosítóhoz juttatása érdekében. Közszolgáltatónak kell biztosítania a lomtalanítást, a lerakóba kerülő hulladékok mennyiségének csökkentését, a hulladékudvar üzemeltetését, illetve a közszolgáltatás ellátásához tartozó valamennyi rendszer elem üzemeltetését.

A hulladékgazdálkodási integrációt az is indokolta az NHKV szerint, hogy állami szinten szerették volna megakadályozni a közszolgáltatásért fizetendő díjak növekedését, összhangban a lakossági rezsicsökkentés elvárásaival.

Fontos célként jelölték meg továbbá, hogy az európai uniós forrásból megvalósult fejlesztéseket hatékonyan üzemeltetéssék, a hiányzó kapacitásokat pedig KEHOP forrásból mielőbb kiépítsék.

Arról nem szól a közlemény, hogy a jövőben hogyan kvíánják elkerülni, hogy esetleg újra összeomoljon a szemétszállítás, például azért, mert a szolgáltatás fenntartására nem elég, és késve érkezik az NHKV által beszedett díj a szemétszállítást végző cégekhez.

Kiemelt kép: Fülöp Dániel Mátyás / 24.hu

…read more

Source:: Hir24 – Gazdaság

(Visited 1 times, 1 visits today)