Napirenden az e-jegyrendszer a jövő szerdai rendkívüli ülésen

A budapesti elektronikus jegyrendszer aktuális helyzetéről is tárgyalhatnak a képviselők a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai rendkívüli ülésén.

A Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes által jegyzett – a budapest.hu oldalon pénteken közzétett – előterjesztésben tájékoztatják a képviselőket a kialakult helyzetről, és a javaslat elfogadásával a testület kimondhatja: továbbra is támogatja az elektronikus jegyrendszer projekt megvalósítását.

A testület felkérheti Tarlós István főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója útján az érintettek – ezen belül az érintett kormányzati szervek – bevonásával gondoskodjon a projekt újrastrukturálásáról és az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatásáról. Továbbá a projekt befejezési határidejét 2020. december 31-re módosíthatja a testület.

A projekt aktuális helyzetről szóló tájékoztató szövegben az olvasható: másfél éve műszaki és jogszabályi változások miatt szükségessé vált a szállítói szerződés módosítása, valamint a projekt megvalósításának átütemezése a kölcsönszerződés módosítása is.

Mint írták, az elmúlt másfél évben folyamatos napi szintű egyeztetések eredményeképp elkészült a követelményeket leíró dokumentum, valamint a felek konszenzusra jutottak a szállítói szerződés módosításának szövegezésében. A szerződés mellékletét képező változtatási ajánlatok tekintetében a felek a 23 ajánlatból 18 esetében konszenzusra jutottak.

A BKK és a Scheidt&Bachmann német cég között a legnagyobb ellentmondás az állomástelepítési, járműszerelési és üzemeltetési költségeket érintő változtatási ajánlatokat illetően volt, mivel a szállító nem tudott érdemben műszaki, jogi, pénzügyi alátámasztást nyújtani ezen ajánlatok tekintetében.

Továbbá a szállító a megnövekedett üzleti kockázataira való hivatkozással is többletár igényt kívánt érvényesíteni, valamint az elmúlt három év – 2016-2018 – során elvégzett, az újratervezéssel kapcsolatos többletköltségeinek megtérítésére is igényt jelentett be – olvasható.

Közölték, mivel a megfelelő alátámasztások hiányoztak és azokat a szállító nem pótolta, a BKK számára egyik igény sem volt elfogadható.

A tárgyalások folytatásának, valamint a szerződés fenntartásának objektív akadályát képezte és jelentős kockázatot jelentett azonban a bankgaranciával kapcsolatos szállítói magatartás.

A projekt kezdetekor átadott előleggarancia és teljesítési garancia – bankgarancia – időközben lejárt. A bankgarancia hiánya a szállító szerződésszegését eredményezte.

A BKK a lejáró bankgaranciák haladéktalan megújítására szólította fel a szállítót. Azonban november közepére úgy ítélték meg, hogy a további kockázatok elkerülése, valamint a projekt folytatása érdekében a felmondás késedelem nélküli érvényesítése elengedhetetlenné vált, ezért az igazgatóság elé terjesztették a szállítói szerződés azonnali hatályú felmondását tartalmazó javaslatát.

A BKK igazgatósága november 21-én szerződésszegés miatt, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) előzetes hozzájárulásának birtokában, egyhangúlag döntött a szerződés azonnali hatályú felmondásról.

Ezzel egyidejűleg a BKK felszólította a szállítót a kifizetett, de el nem számolt előlegek – 4 millió 96 ezer 513 euró – és a meghiúsulási kötbér – tervezés és fejlesztés vonatkozásában 4 milliárd 589 ezer 699 euró, valamint az üzemeltetés vonatkozásában 1 milliárd 467 millió 685 ezer forint – azonnali teljesítésére.

A BKK tájékoztatása szerint a projekt során eddig megvalósult elemeket a jövőben felhasználják, így “a projekt során felhasznált források a projekt megvalósítása céljára hasznosulnak” – áll az előterjesztésben, amely szerint folyamatban a van a szerződés lezárásával kapcsolatos elszámolási kérdések rendezésének előkészítése is.

A BKK megkezdte a projekt koncepcionális újrastrukturálását. A projekt folytatása új szállítóval, valamint a jelenlegi követelményekhez és igényekhez igazított műszaki tartalommal történik – írták.

Közölték, “reális idősíkú megvalósítható megoldási alternatívát” jelent a projektnek az országos elektronikus jegy- és bérletrendszerhez történő kapcsolódása. Egy olyan, a kormányzati informatikai rendszerekkel integrált elektronikus …read more

Source:: Lokal.hu – Aktuális

(Visited 1 times, 1 visits today)