Amatőr kutatók tárták fel az Abaligeti-barlang újabb szakaszát

 

Az Abaligeti-barlang egy 450 méteres, eddig még nem ismert barlangszakaszát tárta fel a Mecseki Barlangkutató Csoport, amely még 2022, januárjában alakult néhány lelkes fiatal kezdeményezésére. Egy újonnan feltárt részt sikerült összekötni az eddig ismert nyugati kettes oldalággal. Az amatőr kutatókat egy helyi legenda is inspirálta, amely szerint a területre betörő törökök elől menekült a falu népe a barlangba, ahonnan a támadók megpróbálták kifüstölni őket, ám ők a beáramló füst útját követve kiutat találtak a másik oldalon. Ezt a történetet részben megerősíteni látszanak azok a kutatások, amelyek a barlang főágába csatlakozó oldalágak feltárásakor végeztek a kutatók. Számos jel igazolja ezen oldalágak felszínnel való kapcsolatát, ilyen többek között az erős légáramlás is a járatokban.

„Az Abaligeti-barlang fő ága mintegy 500 méter hosszú és két oldalággal is rendelkezik, ezek feltárása jórészt az 1963-64-es években lezajlott, de a teljes feltárásuk az időnként fellendülő kutatások ellenére a mai napig sem fejeződött be. Így van, ez az úgynevezett kettes nyugati oldalággal is, amelynek az összhosszúsága olyan 900 méter körüli. A kutatók számára közismert tény volt mindig is, hogy az oldalág végpontja és egy közeli ősi, ma már igen ritkán aktív Törökpince-víznyelő között kapcsolat lehet. Épp ezért döntöttünk ennek a rejtélyes résznek a feltárása mellett. A történeti feljegyzésekből tudtuk, hogy a víznyelőt 1906-ban kezdték el kutatni, amikor Miskovksy Emil bányafelügyelő egy barlangtani osztályt hozott létre a Mecsek Egyesület keretein belül, akik körülbelül kettő hónapig tartó feltárási kísérletüket a nehéz körülményekre hivatkozva végül feladták. A különböző barlangkutató csoportok azóta többször is kísérleteztek a felszínről bemosódott hordalékkal kitöltött járatok feltárásával, de jórészt eredménytelenül. A folyamatosan újra betemetődő járatok miatt minden munkát szinte elölről kellett kezdeni” – vázolta a kiindulási pontokat Haász József, a Mecseki Barlangkutató Csoport feltárást vezető kutatója, aki hobbiként, de óriási érdeklődéssel végzi a kutatásokat, sőt jelentős szerepet vállalt egy csoport létrehozásában, ahol egymástól tanulva szervezettebb keretek közt végezhetik a feltárásokat.

Ahogy arra rámutatott, a barlangászok jelentős része abban érdekelt, hogy minél több és jelentősebb barlangot tárjon fel és járjon be, így magára a teljesítményre fókuszál. Az amatőr barlangkutató szerint a barlangok azonban ennél sokkal értékesebbek és többek, hiszen minden barlang egy-egy adattár egy könyvtár és egy múzeum is egyben.

Kiemelt óvatossággal kellett a feltárást végző kutatóknak előre haladniuk: nem tudhatták, hogy milyen leletek hevernek az előttük lévő ösvényen.
Forrás: Mecseki Barlangkutató Csoport

„Miután hazánkban minden barlang védett, csak részletes kutatási terv alapján nyerhetünk engedélyt a feltáró tevékenységhez, itt ezt a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatósága adja ki. Kutatásaink első szakaszában az elődeink által elért végpontokat kellett beazonosítanunk, ebben a régi térképek, leírások és helyenként a falakon található feliratok segítettek bennünket. A Törökpince-víznyelőt a Mecseki Karsztkutató csoport is próbálta feltárni még az 1970-es évek elején, az akkori munkájuk eredményeként mintegy 110 méter hosszban vált ismerté a nyelő járata. A régi végpont elérése is rengeteg munkával járt, de az igazi munka és a feltárással járó izgalmak csak ezután kezdődtek, hiszen előttünk ember még nem járt erre.
Közben egyre többen csatlakoztak az általunk megalakított Mecseki Barlangkutató Csoporthoz, így alkalmi segítők is bekapcsolódtak az eddig ismeretlen barlangszakasz feltárásába” – mondta Zalán Béla, …read more


Source:: National Geographich

      

(Visited 1 times, 1 visits today)
Dancing with the Stars első élő show szeptember 25-én!